Hướng dẫn download và cài đặt drive máy in mã vạch Xprinter XP350B, XP365B, XP370B, XP360B

Máy in mã vạch

Hướng dẫn download và cài đặt drive máy in mã vạch Xprinter XP350B, XP365B, XP370B, XP360B


Download driver máy in tem mã vạch Xprinter XP 350B, XP365B, XP370B, XP360B:

Link download ở đây

Mua máy in mã vạch giá rẻ:    MUA TẠI ĐÂY


Hướng dẫn cài đặt drive máy in mã vạch Xprinter XP350B, XP365B, XP370B, XP360B
Bước 1: Nhấn chuột phải vào file mới tải về, chọn Extract Here để giải nén 


Bước 2: Nháy đúp chuột vào file vừa mới giải nén


Bước 3: Click Chọn I accept the tems in the license agreement và chọn Next


Bước 4: Chọn  Browse để chọn thư mục lưu trữ Drive. Chọn Next


Bước 5: Chọn Next


Bước 6: Chọn Next
Bước 7: Click chọn Other( such as Parallel or Serial) và chọn Next


Bước 8: Click chọn Drive máy in cần cài đặt và chọn Next


Bước 9: Chọn Next


Bước 10: Chọn Next. Chọn Finnish


Vào control panel Chọn Devices and printer để kiểm tra xem máy in mã vạch 

Chúc Bạn Thành Công!