Tự học Excel: Những thao tác cơ bản trong Excel Phần 2 ( Bài 2)

Tự học Excel

Xóa một hoặc nhiều worksheet
1.    Chọn worksheet muốn xóa.
Mẹo: Khi chọn nhiều worksheet. [Group] hiện trong thanh tiêu đề ở phía trên cùng của worksheet. Để hủy lựa chọn nhiều worksheet trong workbook, click bất kỳ worksheet chưa chọn. Nếu không có sheet chưa chọn nào hiển thị, click chuột phải vào tab sheet đã chọn, sau đó, click Ungroup Sheets trên menu shortcut.
2.    Trên tab Home, trong nhóm Cells, click mũi tên bên cạnh Delete > click Delete Sheet.
Mẹo: Bạn cũng có thể click chuột phải vào tab sheet muốn xóa để chọn Delete Sheet.

Di chuyển/sao chép worksheet hoặc dữ liệu trong worksheet
Bạn có thể di chuyển hoặc sao chép một worksheet trong cùng workbook để sắp xếp nó chính xác như ý muốn.
Thận trọng: Khi chuyển một sheet sang workbook khác, hãy kiểm tra công thức hay biểu đồ tham chiếu dữ liệu trên sheet đó bởi hành động này có thể gây lỗi hoặc dẫn tới kết quả ngoài dự đoán trong dữ liệu. Tương tự, nếu chuyển một sheet được tham chiếu 3-D, việc tính toán có thể bao gồm hoặc bỏ qua dữ liệu trên sheet.
 

Hệ điều hành Windows
Bạn có thể dùng lệnh Move hoặc Copy Sheet để di chuyển hoặc sao chép toàn bộ worksheet tới vị trí khác trong cùng hoặc khác workbook. Bạn có thể dùng lệnh Cut & Copy để di chuyển/sao chép một phần dữ liệu lên worksheet hoặc workbook khác.
Di chuyển một worksheet trong một workbook
●    Chọn tab worksheet đó và kéo nó vào vị trí bạn muốn.
Sao chép worksheet trong cùng workbook
●    Nhấn Ctrl và kéo tab worksheet đó tới vị trí tab bạn muốn.
Hoặc

a)    Click chuột phải vào tab worksheet và chọn Move hoặc Copy.
b)    Chọn ô Create a copy.
c)    Trong Before sheet, chọn vị trí bạn muốn đặt bản sao.
d)    Chọn OK.

Hệ điều hành macOS
Khi cần sắp xếp lại dữ liệu, bạn dễ dàng thay đổi thứ tự bảng tính trong workbook hoặc di chuyển/sao chép một sheet tới workbook khác. Thế nhưng hãy thận trọng vì các phép toán hay biểu đồ dựa trên dữ liệu trong bảng tính đó có thể không chính xác nếu bạn di chuyển sheet đó.
 

Di chuyển một sheet
●    Kéo tab sheet đó sang vị trí bạn muốn dọc theo hàng tab của bảng tính.
Sao chép một sheet

1.    Giữ phím OPTION
2.    Kéo tab sheet tới vị trí muốn bảng tính sao chép được hiện ra theo hàng của các tab sheet.
Lưu ý: Thả nút chuột ra trước khi bạn thả phím OPTION.

Chuyển một sheet tới workbook khác
1.    Mở workbook bạn muốn chuyển sheet đó tới.
2.    Trên menu Window, click workbook chứa sheet bạn muốn di chuyển. Click sheet bạn muốn sao chép tới workbook khác.
3.    Trên menu Edit, click Sheet > Move or Copy Sheet.
4.    Trên menu To book, click workbook bạn muốn di chuyển sheet đó tới. (Mẹo: Để tạo workbook mới chứa sheet đã chuyển, click new book.)
5.    Trong box Before sheet, click sheet bạn muốn chèn vào sheet đã chuyển trước đó hoặc click move to end.
6.    Click OK.

Sao chép một sheet vào workbook khác
 
1.    Mở workbook bạn muốn sao chép sheet đó.
2.    Trên menu Window, click workbook chứa sheet bạn muốn sao chép. Click sheet muốn sao chép.
3.    Trên menu Edit, click Sheet > Move or Copy Sheet.
4.    Trên menu To book, click workbook bạn muốn sao chép sheet đó.
5.    Trong box Before sheet, click sheet bạn muốn chèn bản sao sheet đó trước hoặc click move to end.
6.    Chọn Create a copy.
7.    Click OK.

Thay đổi màu tab sheet
Tô màu các tab sheet có thể giúp bạn theo dõi thông tin trên một workbook lớn.
1.    Giữ phím Ctrl và click tab sheet.
2.    Click Tab Color, rồi click màu bạn muốn sử dụng.

Web
Trong Excel online, bạn có thể sao chép worksheet trong workbook hiện tại. Chỉ cần click chuột phải vào tên tab ở dưới sheet và click Duplicate.
Lưu ý:
 
●    Bạn có thể gặp lỗi khi cố gắng sao chép một worksheet chứa biểu đồ, ảnh hoặc hình dạng nào đó. Trong trường hợp này, bạn có thể sao chép bảng tính theo cách thủ công.
●    Bạn sẽ mất định dạng có điều kiện trên các ô liên quan khi dán chúng vào worksheet mới.

Sao chép sheet theo cách thủ công
Nếu có các thành phần trong bảng tính can thiệp vào việc sao chép dữ liệu, bạn vẫn có thể tạo bản sao worksheet như sau: sao chép & dán toàn bộ dữ liệu vào một sheet mới. Cụ thể:
●    Nhấn Ctrl + Phím cách > Shift + Phím cách.
●    Sao chép toàn bộ dữ liệu trên bảng tính bằng cách nhấn CTRL+C.
●    Click nút dấu cộng để thêm một worksheet trống mới.

●    Click ô đầu tiên trong sheet mới và nhấn Ctrl+V để dán dữ liệu.
Sao chép một worksheet vào workbook khác
Trên Excel Online, tùy chọn di chuyển hoặc sao chép một sheet không có sẵn khi bạn click chuột phải vào tab sheet. Thế nhưng, bạn có thể nhận kết quả tương tự bằng cách sao chép toàn bộ dữ liệu trong worksheet và dán nó vào worksheet trống trong workbook khác.
 
Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để di chuyển hoặc sao chép worksheet vào workbook khác trong Excel Online.
1.    Nhấn Ctrl + Phím cách > Shift + Phím cách để chọn toàn bộ dữ liệu trong worksheet.
2.    Sao chép toàn bộ dữ liệu trên sheet bằng cách nhấn CTRL+C.
3.    Mở workbook bạn muốn dán dữ liệu, sau đó, click dấu + trong thanh trạng thái để thêm worksheet trống mới.
4.    Click ô đầu tiên trong worksheet, rồi nhấn Ctrl+V để dán dữ liệu vào worksheet đó.
Điền dữ liệu tự động vào các ô trong worksheet
Dùng tính năng Auto Fill để điền dữ liệu vào các ô theo mẫu hoặc dựa trên dữ liệu trong ô khác.
1.    Chọn một hoặc nhiều ô bạn muốn để điền dữ liệu. Ví dụ:
●    Với một chuỗi số như 1, 2, 3, 4, 5..., gõ 1 và 2 vào hai ô đầu tiên. Với dãy số 2, 4, 6, 8..., gõ 2 và 4.
●    Với dãy số 2, 2, 2, 2..., chỉ cần gõ 2 vào ô đầu tiên.

2.    Kéo thanh điền dữ liệu   .
3.    Nếu cần, click Auto Fill Options
   và click tùy chọn bạn muốn.
Trên đây là những thao tác nhập, điền, sao chép và di chuyển dữ liệu trong bảng tính Excel. Thật đơn giản và dễ dàng phải không các bạn?