Tự học Excel: Nhập môn Ecxel ( Bài 1)

Tự học Excel

Nếu bắt đầu học Microsoft Excel thì đây là những vấn đề cơ bản bạn nên biết. Bài viết sẽ cung cấp hướng dẫn nhập môn và sử dụng bảng tính Excel đơn giản nhất.
Tạo workbook trong Excel
Microsoft Excel là phần mềm văn phòng phổ biến với khả năng hỗ trợ lập bảng tính và xử lý các con số tuyệt vời. Với Excel, bạn có thể sắp xếp dữ liệu hợp lý bằng AutoFill. Sau đó, nhận đề xuất lập biểu đồ dữ liệu và tạo chúng chỉ bằng một click. Hoặc dễ dàng xác định xu hướng, mô hình bằng thanh dữ liệu, mã màu & icon.
Tạo một workbook

1.    Mở Excel.
2.    Chọn Blank workbook hoặc nhấn Ctrl+N.

 

 


Nhập dữ liệu
Để nhập dữ liệu theo cách thủ công:

1.    Chọn ô trống, ví dụ A1, rồi gõ text hoặc số.
2.    Nhấn Enter hoặc Tab để chuyển sang ô tiếp theo. Để điền dữ liệu theo một seri:
1.    Nhập dữ liệu bắt đầu seri đó trong hai ô: ví dụ Jan và Feb hoặc 2014 và 2015.
2.    Chọn hai ô chứa seri đó, rồi kéo thanh lấp đầy
    sang ngang hoặc xuống các ô phía dưới.

 

 


Lưu workbook vào OneDrive trong Excel
Lưu workbook vào OneDrive để truy cập nó từ nhiều thiết bị, chia sẻ và cộng tác với người khác.
1.    Chọn File > Save As.

●    Nếu dùng cho công việc hoặc học tập, chọn OneDrive - <Tên công ty>.
●    Đối với file cá nhân, chọn OneDrive -Personal.
2.    Nhập tên file và chọn Save.
Lưu ý: Bạn có thể cần phải đăng nhập tài khoản Microsoft.

 
Phân tích và định dạng trong Excel
Tự động điền một cột bằng Flash Fill
Ví dụ, tự động điền cột tên (First Name) từ cột tên đầy đủ (Full Name).
1.    Trong ô dưới First Name, gõ Molly và nhấn Enter.
2.    Trong ô tiếp theo, gõ một vài chữ cái trong tên Garret.
3.    Khi danh sách các giá trị đề xuất hiện ra, nhấn Return. Chọn Flash Fill Options
 để có nhiều lựa chọn hơn.
Cách khác: Chọn File > New > Take a tour, rồi chọn Tab Fill.


Tính toán nhanh bằng hàm AutoSum

1.    Chọn ô bên dưới số bạn muốn thêm.

2.    Chọn Home > AutoSum > The AutoSum   .
 
3.    Nhấn Enter.
Mẹo: Để có nhiều phép tính hơn, chọn mũi tên đi xuống bên cạnh AutoSum và chọn một phép tính mong muốn.
Bạn cũng có thể chọn một phạm vi số để thực hiện các phép tính thông thường trong thanh trạng thái


Tạo sơ đồ
Dùng công cụ Quick Analysis để chọn biểu đồ phù hợp cho dữ liệu.

1.    Chọn dữ liệu muốn hiển thị trong sơ đồ.

2.    Chọn nút Quick Analysis     ở bên phải phía dưới các ô lựa chọn.
3.    Chọn Charts, trỏ chuột qua các lựa chọn có sẵn, rồi tích vào sơ đồ mong muốn.
Cách khác: Chọn File > New > Take a tour > tab Chart.

 


Dùng định dạng có điều kiện
Dùng Quick Analysis để làm nổi bật dữ liệu quan trọng hay hiện xu hướng dữ liệu.
1.    Chọn dữ liệu dùng định dạng có điều kiện.

2.    Chọn nút Quick Analysis     ở phía dưới bên phải của ô đã chọn.
3.    Click Formatting, trỏ chuột qua các tùy chọn và nhấn vào thứ bạn muốn.
Cách khác: File > New > Take a tour > tab Analyze


Cố định hàng tiêu đề phía trên cùng
“Đóng băng hàng tiêu đề cột phía trên cùng để chỉ cuộn dữ liệu bên dưới.
1.    Nhấn Enter hoặc Esc để đảm bảo bạn đã hoàn tất chỉnh sửa một ô.
2.    Chọn View > Freeze Top Row.


Hợp tác trong Excel
Chia sẻ workbook với người khác

1.    Chọn Share trên ribbon hoặc File > Share. Lưu ý: Nếu chưa lưu tập tin của bạn vào OneDrive, Microsoft Excel sẽ nhắc bạn upload file để chia sẻ nó.
2.    Chọn người bạn muốn chia sẻ từ menu thả xuống hoặc nhập tên hay địa chỉ email.
3.    Thêm tin nhắn (tùy chọn) và nhấn Send.

MUA PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG